GoodWeb

О нас

Фридайвинг в Украине

Товариство Фрідайверів України

Всеукраїнська громадська організація «Товариство фрідайверів України» (далі – «Організація») створена відповідно до Конституції України та Закону України «Про об’єднання громадян» на невизначений термін, має всеукраїнський статус та поширює свою діяльність на територію України.

«Товариство фрідайверів України» не є юридичною особою.

Повна назва Організації:
українською мовою – Всеукраїнська громадська організація «Товариство фрідайверів України»
російською мовою – Всеукраинская общественная организация «Общество фридайверов Украины».
Скорочена назва Організації:
українською мовою – ВГО «Товариство фрідайверів України»;
російською мовою – ВОО «Общество фридайверов Украины».

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Основною метою діяльності Організації є реалізація та захист інтересів членів організації у сфері популяризації та розвитку фрідайвінгу в Україні, підвищення його ролі у усесторонньому та гармонійному розвитку особистості, у зміцненні здоров’я та у формуванні здорового способу життя людини.
Основним завданням Організації є:

  • Розвиток і популяризація фрідайвінгу в Україну, підвищення його ролі у всебічному і гармонійному розвитку особистості, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя.
  • Сприяння в організації та проведення офіційних змагань України, а також міжнародних змагань, що проводяться на території Україні.
  • Проведення роботи, спрямованої на розвиток і координацію професійного та аматорського фрідайвінгу.
  • Організація інформаційної підтримки фрідайверів шляхом створення і ведення іменного інформаційного порталу — сайту.
  • Проведення різних спортивних заходів з метою залучення населення до занять спортом і фізкультурою, організація спортивних свят, фестивалів та інших заходів на національному рівні.
  • Співпраця з інструкторами, зі спортивними школами, федераціями та іншими організаціями з метою популяризації фрідайвінгу.
  • Участь в національному та міжнародному спортивно-громадському русі.
  • Сприяння у передачі спортивного досвіду від спортсменів-ветеранів молодим спортсменам і любителям-фрідайверам.
  • Організація в різноманітних формах і різними способами пропаганди фізкультурно-спортивного руху.
  • Здійснення інших функцій, що відповідають цілям і завданням діяльності спільноти та не суперечать чинному законодавству України.

Організація може входити до складу інших об’єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Організація може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.

Справжня інформація відповідає положенням засновницьких документів (Статуту) і характеру її діяльності.