GoodWeb

Членство в организации

Фридайвинг в Украине

Для получения информации о проводимых мероприятиях, рекомендаций по фридайвингу, оказании дистанционной, информационной и другой помощи в тренировочном процессе, при подготовке и выступлениях на соревнованиях, фестивалях, совместных погружениях, а также при необходимости пройти обучение, обращайтесь на адрес: i.apnea@i.ua

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ

1. Членство в Організації є добровільним. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним. Членом Організації може бути особа, яка висловила бажання бути членом Організації та в установленому Статутом Організації порядку прийнята до складу членів Організації.

2. Колективними членами можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб (як суб’єктів підприємництва, так і осіб, що не здійснюють підприємницької діяльності) та колективи членів будь-яких об’єднань громадян. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства України та статутних документів відповідної юридичної особи.

Індивідуальним членом Організації може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла 14 років.

3. Прийом нових членів здійснюється на підставі заяви та за умови дотримання ними вимог Статуту Організації.

4. Член Організації може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.

5. Член Організації може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.

6. Питання щодо прийняття та вибуття членів Організації вирішує Правління Організації.

7. Члени Організації мають право:

 • брати участь в усіх заходах Організації;
 • обирати та бути обраними до керівних органів Організації;
 • ініціювати скликання позачергових Загальних зборів Організації;
 • представляти інтереси місцевих осередків на правах делегата на Загальних зборах Організації;
 • висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Організації;
 • отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності Організації;
 • звертатись до Організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;
 • припиняти членство в Громадській організації.

8. Члени Організації зобов’язані:

 • сприяти досягненню мети та завдань Організації;
 • виконувати вимоги Статуту Організації;
 • надавати реально можливу допомогу Організації в його діяльності.